Ons schoolplan beschrijft hoe we onderwijs op onze school vorm willen geven. Daarbij borduren we voort op de ontwikkelingen die ingezet zijn tijdens de vorige schoolplanperiode. Daarnaast wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht.