AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school, wordt gevraagd dit ruim van te voren te doen. In het cursusjaar waarin uw kind 3 wordt, ontvangen wij de aanmelding graag in de maand januari. Dit betekent dat wij de aanmeldingen voor het schooljaar 2024-2025 graag voor 30 januari 2024 binnen hebben!  Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk inzicht in de te verwachten leerlingaantallen, zodat we tijdig de formatie kunnen samenstellen.

U kunt een aanmeldingsformulier hier downloaden of opvragen bij de administratie van school. Telefoon: (055) 323 14 83 of e-mail: info@ebenhaezerschool.eu Een bevestiging van de inschrijving ontvangt u dan in februari. 
 

NA DE AANMELDING

 

Elk nieuw aangemeld gezin bij ons op school krijgt een kennismakingsgesprek met de directeur.

Ons beleid wat betreft het laten instromen van nieuwe leerlingen ziet er als volgt uit: ons streven is om gelijk na de zomervakantie te kunnen starten met een echte instroomgroep. Dit is echter wel afhankelijk van het totale aantal nieuwe leerlingen. Is dit aantal te weinig voor een nieuwe groep, dan zal de instroom plaats vinden in bestaande kleutergroepen.

Kinderen die als vierjarigen op onze school komen, starten op de eerste maandag van de maand nadat zij 4 geworden zijn. De hoeveelheid dagen/dagdelen dat uw kind dan naar school gaat, kan wel wisselen met voorgaande jaren. Sowieso zijn we erg voor maatwerk en kunt u in overleg met de desbetreffende leerkrachten besluiten, om bijvoorbeeld uw kind minder dan de aangeboden dagdelen naar school te laten gaan. Kinderen die kort voor de zomervakantie jarig zijn, kunnen alleen op school beginnen als er nog minimaal 6 schoolweken zijn voordat de vakantie begint. Is die periode korter, dan beginnen ze meteen na de zomervakantie. Voordat uw kind officieel gaat starten, krijgt u zo’n 1 - 2 weken van te voren van de leerkracht een uitnodiging voor het wenmoment waarop uw kind samen met u een kijkje in de klas mag nemen.

De herfstleerlingen (geboren in oktober, november en december) mogen als hun ontwikkeling voorspoedig verloopt door naar het volgende leerjaar. Dit betekent voor die kinderen dat zij een iets kortere kleuterperiode hebben dan 2 jaar.

 

We hopen op deze manier weer veel jonge kinderen een fijne start bij ons op school te geven.