mEDEDELINGEN

 

  • Op 21 januari jl. hebben we als MR weer vergaderd. Dit keer met 3 nieuwe MR-leden. Tijdens deze vergadering hebben we kennis met elkaar gemaakt en de taken verdeeld.

    We hebben gesproken over het aantal leerlingen op onze school, de groei daarvan en de profilering van onze school t.a.v. identiteit. Daarnaast heeft de directeur ons bijgepraat over de personele bezetting binnen de school en over de verschillende referentieniveaus en hoe dat gebruikt wordt (w.b. de nieuwe weging die de inspectie gaat hanteren t.a.v. onze resultaten).

    Ook hebben we samen nagedacht over hoe we als MR proactief mee kunnen denken met alle beleidsmatige zaken binnen de school. Al met al weer een zinvolle vergadering. 

    De volgende vergadering staat gepland voor 31 maart 2020. Heeft u een vraag aan de MR? Stelt u hem gerust. De MR is er ook namens u!