Ons onderwijs

Op onze school staan veiligheid, relatie en ontwikkeling centraal. Iedere dag werken we aan een veilig klimaat voor de kinderen. In onze Bijbellessen, lessen over sociaal emotionele ontwikkeling en tijdens spelen is hier aandacht voor. De kinderen mogen
merken dat gezin, kerk en school bij elkaar horen.

Onze leerkrachten vinden het belangrijk om een goede relatie met kinderen op te bouwen. Gods opdracht om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf staat boven aan. We wijzen elkaar erop dat de verbroken relatie met de Heere God door de Heere Jezus hersteld kan worden.

Iedere dag zijn kinderen in ontwikkeling. Relatie, veiligheid en zelfvertrouwen zijn belangrijke aspecten voor een goede ontwikkeling. We geven kinderen onderwijs dat bij hun eigen niveau past. Zo krijgt ieder kind de gelegenheid om de van God gegeven talenten te ontwikkelen. We volgen deze ontwikkeling en geven de leerling als het nodig is extra ondersteuning.