Bestuur

Het schoolbestuur bestaat uit de volgende personen:

Toezichthouders

  • R. Groothedde
  • S.P. Kraaijeveld
  • G.E.P. Moerkerken
  • J. Schreuder
  • C.J.A. Spijkerboer (penningmeester)
  • J.J. Tinholt (voorzitter)
  • P.W. Wilbrink (secretaris)

Dagelijks bestuur

  • W.A. Knapen (directeur-bestuurder)
  • M. Kortleven (directeur-bestuurder)