Pleinwachtrooster

Hier vindt u het pleinwachtrooster. In het schema is te zien welke leerkracht pleinwacht heeft. Daarnaast is voor de overblijfmoeders te zien in welke groep u overblijft en op welk plein u pleinwacht loopt.