Passend onderwijs

Op onze school willen we onderwijs en vorming bieden aan de leerlingen uit onze achterban van wie de ouders passen bij de identiteit van de school, ongeacht hun talenten en mogelijkheden. We zien het dan ook als onze opdracht om te werken aan een veilige ontwikkelingsplek in onze school. Indien nodig ontvangt een kind daarvoor (tijdelijk) extra ondersteuning, in welke vorm dan ook.

Uit deze ambitie komen een aantal ontwikkeldoelen voort die we in het Schoolplan 2019-2023 uitwerken.

Onze ambitie kent ook grenzen. Dit zijn grenzen waar we met elkaar over in gesprek moeten blijven en die richting geven in een situatie waarin de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school lijken te overstijgen. We werken in de regio samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Ouders hoeven daarom geen ingewikkelde procedures door te lopen voor een passend aanbod voor hun kind(eren).

Wij werken samen in het landelijk samenwerkingsverband Berséba.

Het onderwijs- en zorgaanbod is beschreven in een ondersteuningsprofiel.

U kunt dit lezen door hier te klikken.