Ons onderwijs

De Bijbel is ons uitgangspunt en norm voor al ons handelen. We vertellen de kinderen uit Gods Woord en wijzen hen op de noodzaak van bekering. We hopen en bidden dat al onze leerlingen de Heere Jezus als hun Zaligmaker mogen leren kennen.

Op onze school telt ieder kind. Ieder kind is door God gemaakt en een uniek schepsel. Om die reden krijgen alle kinderen op onze school persoonlijke aandacht en begeleiding afgestemd op hun mogelijkheden.

De Eben-Haëzerschool gaat voor kwaliteit. We verwachten veel van de leerlingen, maar ook van de ouders. Onze school is een werkplaats, waarin gezamenlijk (door leerlingen, ouders en leraren) wordt gewerkt aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen.

Hoe doen we dat?

  • We luisteren naar onze leerlingen en ouders...
  • We maken van elke les iets nieuws, iets verrassends...
  • We verwachten van elk kind gehoorzaamheid en respect...
  • We bevorderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid...
  • We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen...