Welkom bij de Peuterspeelzaal
'De Blokkentoren'

Hartelijk welkom met uw peuter op peuterspeelzaal de Blokkentoren!
Onze peuterspeelzaal heeft als visie “Ieder kind telt”, dus ook uw kind. We zijn blij hem of haar bij ons te mogen begroeten. Ieder kind is door God geschapen en daardoor uniek. Zo willen wij ook met uw kind omgaan. Hij of zij mag ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo en manier. Wij helpen bouwen aan die ontwikkeling.

Openingstijden

De peuterspeelzaal is iedere ochtend geopend. Vanaf 8:40 kunt u uw peuter brengen en even met hem of haar mee spelen of lezen. Tussen 12:10 en 12:25 kunt u uw kind weer op komen halen.
Op woensdagmorgen zijn we geopend van 08.30-12.15 uur.

 Juffen

 Maandagmorgen

 

 

Gesloten

 Dinsdagmorgen

 

 

 Juf Krinie, juf Marianne

 Woensdagmorgen

 

 

 Juf en juf Rieneke

 Donderdagmorgen

 

 

 Juf Krinie, juf Marianne

 Vrijdagmorgen

 

 

 Juf en Juf Kirsten (vanaf eind mei)
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze eigen website: www.deblokkentoren.nl