Aanmelding nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school, wordt gevraagd dit ruim van te voren te doen. Het liefst al rond de derde verjaardag van uw kind. Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk inzicht in de te verwachten leerlingaantallen, zodat we tijdig de formatie kunnen samenstellen.

Een kind dat voor augustus 2024 drie jaar wordt, kan al aangemeld worden voor het cursusjaar 2024-2025. Deze aanmelding hebben we graag vóór 30 januari 2024 binnen. U kunt een aanmeldingsformulier hier downloaden of opvragen bij de administratie van school. Telefoon: (055) 534 470 04 of e-mail: info@ebenhaezerschool.eu Een bevestiging van de inschrijving ontvangt u dan in februari. 
 

Na de aanmelding

 

Elk nieuw aangemeld gezin bij ons op school krijgt een kennismakingsgesprek met de directeur.

 

Ons beleid wat betreft het laten instromen van nieuwe leerlingen ziet er als volgt uit: ons streven is om gelijk na de zomervakantie te kunnen starten met een echte instroomgroep. Dit is echter wel afhankelijk van het totale aantal nieuwe leerlingen. Is dit aantal te weinig voor een nieuwe groep, dan zal de instroom plaats vinden in bestaande kleutergroepen. In beide gevallen betekent het dat de kinderen die in juni, juli, augustus en september 4 jaar zijn geworden of nog hopen te worden gelijk na de zomervakantie mogen beginnen. Na de herfstvakantie komen hier de leerlingen bij die jarig zijn in oktober en november. Na de kerstvakantie hopen de kinderen in te stromen die 4 jaar worden in december en januari. De kinderen die jarig zijn in februari en maart stromen in na de voorjaarsvakantie en de laatste lichting leerlingen hoopt na de meivakantie te beginnen. Dat zijn dan de kinderen die in april en mei jarig zijn. De hoeveelheid dagen/dagdelen dat uw kind dan naar school gaat, kan wel wisselen met voorgaande jaren. Sowieso zijn we erg voor maatwerk en kunt u in overleg met de desbetreffende leerkrachten besluiten, om bijvoorbeeld uw kind minder dan de aangeboden dagdelen naar school te laten gaan. Voordat uw kind officieel gaat starten, krijgt u zo’n 1 - 2 weken van te voren van de leerkracht een uitnodiging voor het wenmoment waarop uw kind samen met u een kijkje in de klas mag nemen