Programmeren

De afgelopen jaren hebben steeds meer kin-deren op school leren programmeren, in de klas of bij de talentenmiddagen. Recent is er robotica aangeschaft, zodat we nu een door-gaande lijn hebben van groep 1 tot groep 8. Op de contactavond 28 november jongstleden was de nieuwe robotica te zien op het leerplein. Verschillende ouders hebben eraan 'gesnuffeld', we kregen mooie gesprekken. Bijvoorbeeld waarom we dit aanbieden. 

Enkele redenen zijn:
  • We willen voorbereiden op de toekomst. Er is nu al veel behoefte aan programmeurs en aanverwante beroepen, in de toekomst neemt dat naar verwachting nog meer toe. Steeds meer opleidingen vragen nu al voorkennis rond programmeren.  
  • We vinden brede talentontwikkeling belangrijk, en het is mooi als kinderen die hier aanleg/talent voor hebben, hier de ruimte voor krijgen om dat te ontwikkelen.
  • De vaardigheden die je ontwikkelt door het programmeren zijn belangrijk: voor-uitdenken, logisch denken, problemen oplossen, creatief denken. Die zijn voor elk kind waardevol.
Media
  • aBCMAT