Aanmelding leerlingen

Hoopt uw kind dit schooljaar 3 jaar te worden? Dan kunt u hem of haar al aanmeldenop onze school.
Deze aanmelding hebben we graag vóór 15 januari 2023 binnen. U kunt een aanmeldingsformulier hier downloaden of opvragen bij de administratie van school. Telefoon: (055) 534 470 04 of e-mail: info@ebenhaezerschool.eu Een bevestiging van de inschrijving ontvangt u dan in februari.