Vacatures

Teamleider Teuge

We zoeken een enthousiaste, motiverende en mensgerichte leidinggevende voor onze onderbouw in Teuge. 

Het betreft hier een schaal L11-functie met een toelage.
De functie is te combineren met lesgevende taken.

Solliciteren kan door voor 21 mei een brief met CV te sturen naar waknapen@ebenhaezerschool.eu.

Hieronder staat de officiële functieomschrijving uit ons functieboek.

Hieronder staat de officiële functieomschrijving uit ons functieboek.

Teamleider:
 
1.       Bijdrage onderwijsvoorbereiding en –ontwikkeling
•        levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; 
•        signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; 
•        formuleert de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren;
•        vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); 
•        geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan; 
•        draagt bij aan de pedagogische koers, zet deze in teamverband uit en verwerkt de koers in onderwijsprogramma's. 

2.       Coördinatie onderwijs
•        vertaalt het operationele beleid van de school naar de dagelijkse uitvoering in een deel van de school en ziet toe op de uitvoering; 
•        optimaliseert leerprocessen en werkmethoden door bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; 
•        bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van het deel van de school; 
•        signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert de directeur over te nemen maatregelen; 
•        stimuleert overige schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten. 

3.       Leiding geven aan een groep medewerkers
•        begeleidt (aanstaande) leraren en onderwijsondersteuners bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; 
•        begeleidt leraren bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen;
•        coacht en begeleidt in voorkomende gevallen medewerkers van de groep; 
•        geeft uitvoering aan de gesprekkencyclus met de medewerkers in de groep; 
•        levert een bijdrage aan collegiale consultatie; 
•        ziet toe op de naleving van de teamafspraken.

                 

Media
  • Logootje