Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Locatie Teuge
MR Teuge

Verslag vergadering 18 september 2017

De MRT heeft op 18 september haar eerste vergadering gehad van het nieuwe schooljaar. Vanuit het personeel (PMR) zijn dat mw. Van de Craats, mw. Vergunst en dhr. Bakker. Vanuit de ouders (OMR) zijn dat dhr. Boomgaard, dhr. Ten Voorde en dhr. Gerritsen.

Iedere vergadering worden wij door de directie bijgepraat over het wel en wee van onze school, de leerkrachten en de leerlingen.
Ook is er ruimte voor ideeën en visievorming dit in het belang van onze leerlingen maar ook om de directie en het bestuur bij te staan.
De MRT vergadert 4 tot 6 keer per jaar over o.a. de schoolgids, vakantieroosters, personele bezetting en de financiën.

Vanuit de MRT hebben twee leden zitting in de gemeenschappelijke MR (GMR) samen met een afvaardiging van de MR Apeldoorn (MRA) die 2 tot 3 keer overlegt over bovenschoolse zaken en bestuurszaken.

Zowel de MR als ook de GMR streven een goed contact na met ouders, leerkrachten, directie en bestuur.

Verslag vergadering 4 december 2017

De MRT heeft op 4 december haar tweede vergadering gehad.

Vanuit de directie zijn wij bijgepraat over de lopende zaken zoals personele bezetting en inzet. Ook de begroting voor Teuge is aan de orde geweest.
We zijn bezig met een jaarplanning om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het werk- en leerklimaat van onze school.

Op 6 november is er een gezamenlijk overleg geweest met het bestuur en de GMR om met elkaar van gedachten te wisselen over datgene dat onze scholen aangaat, visie en beleid, dit om de onderlinge band te verstevigen.

Binnen de MRT is er een vacature ontstaan voor de oudervertegenwoordiging.
Wij zijn op zoek naar een ouder die zijn of haar bijdrage wil leveren binnen de MR.
Heeft u belangstelling, wilt u meedenken, wilt u gehoord worden, gaat de school u aan het hart of weet u iemand die hiervoor interesse heeft?
Stuurt u dan een mailtje naar MRTeuge@ebenhaezerschool.eu
U mag ook een van de MR leden hiervoor benaderen als u vragen heeft.

Indien u zich wilt opgeven dan graag uiterlijk voor 20 december op bovengenoemd mailadres.


 Jaarverslag 2016

                  Kalender
22-07-2019: - 30-08-19 Zomervakantie
Nieuws
Fietsverlichtingscontrole
Alle fietsen weer oké! lees meer
Klassetaal
Voorlichting Bond tegen vloeken lees meer
De scholen gaan weer beginnen!
Veilig naar school. lees meer
Kalender
22-07-2019: Zomervakantie
Nieuws
Koningsdag op school
Koningsdag 2019 lees meer
Getrouwd
Meester Adema getrouwd lees meer
Pannenkoekendag
Pannenkoeken bakken voor onze opa's en oma's lees meer