Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Locatie Teuge
MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding is gekozen uit ouders van leerlingen van de locatie Teuge. De personeelsgeleding wordt gevormd door personeelsleden van de school die door het personeel zijn gekozen. De MR geeft advies over onderwerpen en beleid die met de locaties te maken hebben. Vanuit de MR van de locatie Teuge en de MR van de locatie Apeldoorn is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gekozen. De GMR adviseert bij locatieoverstijgend en algemeen beleid. Op deze pagina houdt de MR u op de hoogte van alles wat met de medezeggenschapsraad te maken heeft. Wanneer u een onderwerp op de agenda van de (G)MR wilt hebben, kunt u het contactformulier hier onder invullen. Deze is ook beschikbaar voor andere vragen of opmerkingen.

Oudergeleding MR:
 

  • Dhr. J. Boomgaard (GMR)
  • Dhr. G. Gerritsen
  • Dhr. B. ten Voorde

Personeelsgeleding MR:

  • mw. S.J. Frens (GMR)
  • mw. E.T. van de Craats
  • mw. L. Vergunst


Klik hier voor mededelingen vanuit de MR

Contactformulier:
 


Kalender
25-02-2019: - 01-03-19 Voorjaarsvakantie
13-03-2019: Biddag
14-03-2019: Contactavond
19-03-2019: Contactavond
18-04-2019: Paasviering
19-04-2019: Goede Vrijdag
Nieuws
Fietsverlichtingscontrole
Alle fietsen weer oké! lees meer
Klassetaal
Voorlichting Bond tegen vloeken lees meer
De scholen gaan weer beginnen!
Veilig naar school. lees meer
Kalender
25-02-2019: Voorjaarsvakantie
13-03-2019: Biddag
02-04-2019: Buitenlesdag
16-04-2019: Cito eindtoets
Nieuws
vacatures
Solliciteer! lees meer
Getrouwd
Meester Adema getrouwd lees meer
Pannenkoekendag
Pannenkoeken bakken voor onze opa's en oma's lees meer