Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Locatie Teuge
Groep 4A

Beste ouders,

Hier een berichtje over het laatste nieuws uit groep 4.  

Toetsen
We werken zoals u weet eigenlijk altijd heel hard, maar nu in deze tijd na de kerstvakantie misschien wel extra hard! We hebben de citotoetsen gemaakt. Rekenen, begrijpend lezen, spelling en natuurlijk nog AVI en DMT lezen. Dat vonden we soms best wel spannend. We willen het graag zo goed mogelijk doen. Gelukkig weten we ook dat als we ons best doen dat dat goed genoeg is.

Bijbelverhalen
Te midden van al onze toetsen en het harde werken mochten we elke dag luisteren naar de Bijbelverhalen. Daarin hebben we gehoord dat toetsen niet de belangrijkste dingen zijn in het (school-)leven. De verhalen die we hoorden kwamen uit het nieuwe testament. We hoorden over het eerste optreden van de Heiland. Uit al die verhalen leerden we dat 1 ding het belangrijkst is, wat heel mooi beschreven staat in Johannes 3:16
‘’Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’’ Wat is en blijft het toch bijzonder, dat we daar elke dag over mogen horen.  

Verjaardag
Ook is juf Pluimers jarig geweest en dat hebben we met elkaar gevierd. We hebben allerlei spelletjes gedaan zoals sjoelen, ganzenbord en twister. We sloten de middag af met bingo. Het was erg gezellig en ontspannen!  De foto’s van deze dag kunt u vinden in het fotoalbum op de website.  

Tafelsommen
In de klas oefenen we hard met de tafels. De tafels van 1 t/m 3 kennen we al heel goed. Met de tafels van 4, 5 en 10 moeten we nog heel hard oefenen. Als we hier thuis extra mee zouden kunnen oefenen zou dat heel fijn zijn.  

Thema
We zijn druk bezig met ons nieuwe thema: ‘Engeland’. We leren de namen van fruit, groente en kleding. Soms oefenen we ook al andere Engelse woorden en zinnen. Daarnaast maken we prachtige kunstwerken van de gebouwen van Engeland. Martin, Anne-Lynn en Laura B. werkten bijvoorbeeld hard aan de Big Ben. In deze Big Ben zit een échte klok. Heeft u ‘m al gezien in de klas?  Met handvaardigheid maken we allemaal een wachter met onze eigen foto erin. We vinden dat soms best moeilijk om dat helemaal zelf te maken. We proberen te leren om elkaar te helpen en samen te werken. We werken nog maar een paar weken aan dit thema. We hebben al erg veel zin in de high tea, waar we het thema mee hopen af te sluiten.

Hartelijke groeten van alle 35 kinderen uit groep 4 en de jufs.

Geschreven door onze journalisten:
Laura G. en Mette (en een klein beetje hulp van de juf)

Kalender
Geen gebeurtenissen om weer te geven.
Nieuws
Fietsverlichtingscontrole
Alle fietsen weer oké! lees meer
Klassetaal
Voorlichting Bond tegen vloeken lees meer
De scholen gaan weer beginnen!
Veilig naar school. lees meer
Kalender
Geen gebeurtenissen om weer te geven.
Nieuws
Koningsdag op school
Koningsdag 2019 lees meer
Getrouwd
Meester Adema getrouwd lees meer
Pannenkoekendag
Pannenkoeken bakken voor onze opa's en oma's lees meer