Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Eben Haëzer
Identiteit

 

Onze school heet de Eben-Haëzerschool. Eben-Haëzer is de naam van een monument dat de profeet Samuel oprichtte tussen Mispa en Sen na een overwinning van Israël op de Filistijnen. De naam betekent: ‘steen der hulp’, Het feit dat onze school een Bijbelse naam heeft tekent onze school. Het onderwijs en de opvoeding zijn gebaseerd op de Bijbel en de uitleg daarvan in de Drie Formulieren van Enigheid. Onze school is een christelijke school en het doel is om vanuit een reformatorische identiteit onze kinderen onderwijs te geven en op te voeden. De Bijbel en de daarop gebaseerde Formulieren van Enigheid geven ons de kaders voor opvoeding en onderwijs. We vinden ons bestaansrecht hierin verankerd. Een aantal kernwaarden die ons dagelijks onderwijs bepalen willen we hier noemen:   
 
-De Heere schiep de aarde en gaf de mens het rentmeesterschap over de aarde.              
-De mens heeft de opdracht gekregen om de aarde te bouwen en te bewaren.    
-De mens (Adam en zijn nakomelingen) keerde zich van God af in de zondeval.     
-We zijn het beeld van God verloren: ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daardoor missen wij ons scheppingsdoel.    
-God Zelf heeft de Weg van verlossing gegeven. Direct na de val in het paradijs beloofde de Heere de komst van de Zaligmaker. De geschiedenis van de beloofde en gekomen Zaligmaker loopt als een gouden draad door de Bijbel. Hij, de Zoon van God, kwam opdat geestelijk doden door Zijn kracht weer levend kunnen worden (Genesis 3:15 en Johannes 3:16).     
-De mens moet niet leven voor zichzelf maar voor de Heere. Alles zal aan Hem dienstbaar moeten zijn. Er moet een begeerte zijn om te mogen dienen. Dat maakt klein en brengt tot verwondering.    
-Een christen heeft een taak (roeping) in de maatschappij in de geest zoals de Heere Jezus ons dat leert in Mattheüs 22: 37, 38, 39: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

 

Kalender
22-07-2019: - 30-08-19 Zomervakantie
Nieuws
Fietsverlichtingscontrole
Alle fietsen weer oké! lees meer
Klassetaal
Voorlichting Bond tegen vloeken lees meer
De scholen gaan weer beginnen!
Veilig naar school. lees meer
Kalender
22-07-2019: Zomervakantie
Nieuws
Koningsdag op school
Koningsdag 2019 lees meer
Getrouwd
Meester Adema getrouwd lees meer
Pannenkoekendag
Pannenkoeken bakken voor onze opa's en oma's lees meer